• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

27КХ-еп685 стрічка, коло, дріт

27КХ-еп685 стрічка, коло, дріт

Опис, характеристика сплаву 27КХ

Сплави, що належать до групи прецизійних, застосовують у верстатобудівній галузі, у виробництві різних точних електронних приладів, лазерної техніки, в інноваційних технологіях, у виготовленні метрологічної, а також вимірювальної техніки.

Сплав марки 27КХ є магнітно-м'яким, який відповідно до ГОСТ-19693-74 має коерцитивну силу, що не перевищує 4 кА/м по індукції. Магнітно-м'які матеріали мають високе значення магнітної початкової проникності, вони можуть намагнічуватися до насичення і слабких полях. До магнітно-м'яких сплавів відносяться сплави, до складу яких входить кобальт, нікель крім заліза. Застосовується магнітно-м'який сплав 27КХ, як правило, в електромашинобудуванні, у виробництві магнітопроводів змінного магнітного поля, у трансформаторобудуванні, у радіотехнічній, електротехнічній промисловості, системах автоматики, телемеханіки, обчислювальної вимірювальної техніки. До класу магнітно-м'яких матеріалів відноситься особливо чисте феромагнітне залізо, низьковуглецеві електротехнічні сталі (нелеговані, крем'янисті), прецизійні низькокоерцитивні сплави із залізонікелевою, залізною основою, феримагнітні та феромагнітні порошкові, композиційні. Такі сплави плавляться в металургійних спеціальних печах для отримання необхідних форм, піддаючи їх зливки згодом кування або прокатування. Магнітно-м'які сплави широко застосовуються в сучасній промисловості у виробництві трансформаторних сердечників, мікрофонах, компонентах пам'яті до комп'ютерів, магнітопроводів, які призначені для експлуатації в морській воді, деталей для електромашин, магнітних антен.

Хімічний склад сплаву 27КХ у відсотках, згідно з ГОСТ 10994 - - - - 74

Mn Si C Ni Cr P S Co
0.2 - 0.4 до 0.25 до 0.04 до 0.3 0.3 - 0.6 до 0.015 до 0.015 26.5 - 28

Фізичні властивості сплаву марки 27КХ

C r R 10 9 l T a 10 6 E 10-5
Дж/(кг·град) кг/м3 Ом·м Вт/(м·град) Град 1/Град МПа
100 10.7
7980 200 20 2.2
Позначення сплаву 27КХ
- Модуль пружності 1-го роду, [МПа] - E
— Температура, за якої отримані дані властивості, [Град] - T
- Коефіцієнт лінійного температурного розширення (інтервал темп. 20o), [1/Град] -a
- Питомий електричний опір, [Ом · м] -R
- Щільність матеріалу, [кг/м3] -r
- Теплоємність матеріалу (коефіцієнт теплопровідності), [Вт / (м · град)] -l
- Питома теплоємність матеріалу (інтервал темп. 20o), [Дж/(кг·град)] -C

Механічні властивості сплаву 27КХ за температури 20oС.

Продукція sT d5 Напр. Розмір Термообробка. y KCU
Стрічка, ГОСТ 10160-75 295 590 20
- МПа МПа % - мм - % кДж/м2
Стрічка нагартована., ГОСТ 10160-75 1080 2
Механічні властивості
- Межа плинності для залишкової деформації (межа пропорційності), [МПа] sT
- Межа короткочасної міцності, в [МПа]
- Відносне подовження при розриві, в [%] d5
- Ударна в'язкість, в [кДж/м2] KCU
- Відносне звуження, в [%] y
- Твердість по Брінеллю, в [МПа] HB
Зварювання:
обмежено зварювана - процес зварювання можливий при підігріві до температури 100-120 oС та подальшої термічної обробки
складно зварювана — для отримання якісних зварних з'єднань необхідні наступні додаткові операції: при зварюванні нагрівання до температури 200-300°C, відпал — термічна обробка після зварювання.
Зварювана без обмежень — зварювання здійснюється без попереднього підігріву та без подальшої термічної обробки

Ціна. Придбати

Асортимент виробів із сплаву 27КХ, представленого в ТОВ «Авек Глобал» може задовольнити будь-якого споживача. Даний сплав відноситься до популярної групи металопродукції, завдяки своїй реальній вартості та різноманітності варіантів, що випускаються. Якість металопродукції гарантується абсолютним дотриманням усіх виробничих технологічних норм. За відсутності у базовому виконанні необхідного виду виробу, а також у разі потреби іншого варіанту продукції, ми можемо зробити їх нестандартні розміри за індивідуальним замовленням.