• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Основні засади роботи виробництва кольорових металів

18 липня 2012
Основні засади роботи виробництва кольорових металів

Кольорова

металургія є галузь

металургії, що займається видобутком

та збагаченням руд кольорових металів та

виплавкою кольорових металів, а також їх

сплавів. Так як кольорові метали можна

поділити на легкі та важкі, то поділяють

промислове виробництво кольоровий

металургії легких та важких металів.

Розміщення об'єктів виробництва такого

типу найчастіше залежить від природних

умов і зажадав від економічних чинників.

Але найголовнішим тут все ж таки є

саме сировинний фактор. Крім сировини

велику роль грають так само

паливно-енергетичні особливості

району, в якому буде розташовано

Виробництво кольорових металів. Як

правило, практично в кожній країні

є відразу кілька баз кольорової

металургії. Виробництво важких

металів не вимагає великої кількості

енергії, тому дуже часто воно може

бути розташоване безпосередньо в

райони видобутку сировини. Якщо говорити про

свинцево-цинкової промисловості, то

вона тяжіє до районів, де добувають

поліметалеві руди.

Промислове

Виробництво кольорової металургії.
У

деяких країнах до такої галузі як

промислове виробництво кольоровий

металургії відноситься видобуток та збагачення

руд різних кольорових металів. Крім того,

у цьому виді виробництва так само існує

попутна продукція, якою є

різного виду хімічні сполуки,

будівельні матеріали та мінеральні

добрива. Завдяки тому, що існує

велика різноманітність рудної сировини та

велика кількість технологічних

процесів, кольорова металургія випускає

досить широкий спектр різний

продукції. У структурі промислового

виробництва кольорової металургії

сьогодні відбуваються суттєві

зміни. Так останнім часом

значно збільшився випуск рідкісних

і легких кольорових металів, а також

напівпровідникових та спеціальних

матеріалів. Для того, щоб займатися

виробництвом легких металів потрібно

велика кількість енергії, тому

підприємства з виплавки легких кольорових

металів розташовуються найчастіше

недалеко від джерел недорогий

енергії. Взагалі, виробництво деяких

видів кольорових металів є

багатостадійним процесом, тому

початкові та завершальні стадії

виробничого циклу можуть бути

у різних районах.

16 липня 2012
20 липня 2012