• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Мідь. Відновлювальна стадія вогневого рафінування міді.

13 червня 2012
Мідь. Відновлювальна стадія вогневого рафінування міді.

Відновна

стадія вогневого рафінування

міді

Відновлювальну

обробку розплавленої міді (дражнення)

можна проводити мазутом, природним

газом або за допомогою свіжозрубаної

деревини у вигляді колод або жердин. При

нагріванні відновлювальні реагенти

розкладаються термічно, утворюючи Н2; СО;

СН4 та інші вуглеводні, які

відновлюють залишився в міді в

розчиненому стані Cu2O за реакціями:

Cu2О

+ СО = 2Cu + CO2
Cu2O

+ CH4 = 8Cu + 2H2O + CO2

Застосування

водню як відновник не

є кращим, т.к. водень

інтенсивно розчиняється в безкисневій

міді. При виливку в тілі анода утворюються

пори, раковини та нещільності. Для

задовільного відновлення

необхідно залишати невелику кількість

закису міді у розплаві, що у свою чергу

призводить до збільшення розчинення міді.

при електролізі.

Інтенсивне

перемішування ванни бульбашками

відновлювальних газів під час

дражнення міді забезпечують високу

ступінь відновлення Сu2О та видалення

з розплаву розчинених у ньому газів

(Н 2Опар; СО2; О2 та ін); тривалість

дражнення становить 2,5-3 год.

Після

дражнення щільну мідь, що містить

менше 0,01% S (головним чином у формі

Cu2 S) і до 0,2% О2, розливають в аноди - зливки

з вушками - довжиною 800-1000 мм; шириною 800-900

мм та товщиною 35-40 мм на горизонтальних

розливальних машинах карусельного

типу.

Маса

анода на різних заводах коливається

від 175 до 375 кг. Розливання анодів в залежності

від місткості рафінувальних печей

триває 5-8 год. Загальна тривалість

процесу вогневого (окислювального)

рафінування міді під час переробки

твердого металу сягає 24 год.

У

стаціонарних рафінувальних печах

плавиться та рафінується, так звана,

тверда мідь, представлена металевими

зливками, що виробляються на мідеплавильних

заводах, металевим скрапом електролізу

міді, вторинної міді.

Основний

недолік описаного вище методу

вогневого рафінування чорнової міді

- Періодичність процесу. Над усуненням

цього найважливішого недоліку вже давно

працюють металурги. До теперішнього

часу поряд зарубіжних фірм запропоновано

кілька варіантів промислового

здійснення процесу безперервного

вогневого рафінування чорнової міді.

12 червня 2012
14 червня 2012