• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Найбільший виробник титану пройшов сертифікацію за вимогами ISO 14001

8 квітня 2013
Найбільший виробник титану пройшов сертифікацію за вимогами ISO 14001

Найбільший оператор глобального ринку титану

корпорація «АВІСМА» - завершив процедуру чергової перевірки на відповідність

вимогам Міжнародної Організації зі Стандартизації (International

Organization for Standardization - ISO) щодо норм 14001:2004. Це серія

вимог в галузі екологічного менеджменту, що наказують компаніям, які беруть участь

у програмі, ряд заходів щодо оптимізації бізнесу в плані еко-ефективності, аналогом

якому в РФ є ДСТУ ISO 14001-2007.

«На підприємстві протягом 3 днів працювали аудитори

німецького бюро „ТЮФ НОРД СЕРТ“, які встановили: виробництво на „АВІСМА“ функціонує

без порушень вимог еко-стандартів» — цитують ЗМІ заяву менеджерів титанової

корпорації. На підтвердження цього, керівництво компанії отримало документ про

продовження терміну дії відповідного сертифіката на чергові 3 роки. «Дана

перевірка (як і торішній аудиторський візит представників „ТЮФ НОРД СЕРТ“)

жодних порушень у галузі екології не виявила. Крім того, члени комісії

позитивно відгукнулися про зміни у системі еко-менеджменту, які мали

місце на нашому підприємстві за час їхньої відсутності» — прокоментував

результати ревізії голова департаменту контролю якості, екології та

сертифікації «АВІСМА» – Микола Осипенко.

За словами представників титанової корпорації,

питанням екології на підприємствах «АВІСМА» приділяється найпильніша

увага. «Тільки на потреби природоохоронних об'єктів керівництво компанії щороку

виділяє понад 300 млн. рублів, що є дуже вагомим внеском у екологічне

благополуччя областей, де розташовуються потужності компанії. При цьому організація

регулярно модернізує наявне обладнання, оптимізує систему очищення

викидів в атмосферу, покращує фільтрацію стічних вод, збільшує частину

відходів, що залучаються до подальшого виробництва» — коментує екологічну політику

підприємства менеджери «АВІСМА».

ВАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" - компанія, чия частка на

світовому ринку титану та продукції на його основі становить близько 30%. Основні промислові

потужності організації розташовані у містах Верхня Салда та Березники, проте філії

корпорації є в кількох областях Росії, в Україні, США, Німеччині та інших

країнах.

7 квітня 2013
9 квітня 2013